HU

Céginformációk

A Szentgotthárd Spa & Wellness fürdő üzemeltetője: Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/a.
Tulajdonosi összetétel: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Tulajdonrész: 100%
Az alapítás időpontja: A Gotthárd-Therm Kft-t a 2003. május 8.-i társasági szerződés szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Zalai Általános Építési Vállalkozási Rt. alapította. Az alapításkori jegyzett tőke 60.000 e Ft volt.
Tulajdonosi szerkezet: 2004. július 6-i hatállyal a Szentgotthárd Város Önkormányzata rendelkezik a szavazatok 100%-val.
Jegyzett tőke nagysága: A tulajdonosi szerkezet változásával a jegyzett tőkében is változás következett be, tőkeemelés folytán a jegyzett tőke 140.400 e Ft-ra emelkedett, melyből 110.500 e Ft pénzbeli betét, 29.900 e Ft apport.
A társaság tevékenységi fő köre: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, TEÁOR 9604’08 (termálfürdő üzemeltetés, idegenforgalmi tevékenység)
Működési formája: Korlátolt Felelősség Társaság
Dolgozói létszám: A Gotthárd-Therm Kft. átlagos dolgozói létszáma 55 fő.
Éves Energetikai szakreferensi riport: Éves energetikai szakreferensi riport (2023) megtekintése